WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

Bu web sitesini kullanmaya başlamadan önce kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesi kullanım koşulları bu web sitesine erişiminizi ve kullanımınızı düzenler. Bu web sitesi, ancak aşağıda belirtilen kullanım koşullarına uymayı kabul etmeniz halinde kullanımınıza açık hale gelir. Eğer tüm kullanım koşullarına katılmıyorsanız, web sitesine erişmeyiniz ya da kullanmayınız. web sitesine erişerek ya da kullanmaya başlayarak, siz ve kuruluşunuz kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara, sözleşme konusu Platin Tekstil Çorap Parf. San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. (bundan böyle sözleşme içerisinde "Platin" olarak kısaltılacaktır) tarafından satışı yapılacak ürünlerin, satışına ilişkin tüm hususları içeren www.platin.com.tr adresi üzerinden erişim sağlanacak internet web sitesi ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1) SORUMLULUKLAR

1.1 - Platin, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2 - Platin, kullanıcıların web sitesi hizmetlerinden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 - Kullanıcı, web sitesinin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.4 - Kullanıcı, web sitesi içindeki faaliyetlerinde, web sitesinin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda web sitesi yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatabilir.. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5 - Web sitesinin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 

 2) KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, web sitesi ve üçüncü taraf web sitesindeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Platin sorumlu tutulamaz.

3) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Platin web sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları Platin'e aittir ve/veya Platin tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

Üye, hiç bir koşul ve şartta Platin'e ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Platin'in yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, Platin'e ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi halde üye, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Platin'in karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

4) RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.

5) MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin bunlarla sınırlı olmamak üzere meydana gelmesi sebebi ile Platin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda Platin'den herhangi bir talepte bulunamaz.

6) DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler Platin'in takdirine bağlı ve tek taraflı web sitesinde ilan edilmek üzere yapılacaktır.

7) YETKİ

İşbu Kullanım Şartları metni Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlar doğrultusunda yorumlanacaktır.  İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri Taraflar anlaşmazlıkların çözümlenmesinde yetkilidir. 

8) DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

9) YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup, ayrıca üyenin imzası aranmayacaktır.

Çerez Uyarısı İçerik

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.